Einar hansens fond Direktør Einar Hansen og hustru fru Vera Hansens Fond


einar hansens fond

Source: https://i1.rgstatic.net/publication/322217155_Identification_of_metastasis_driver_genes_by_massive_parallel_sequencing_of_successive_steps_of_breast_cancer_progression/links/5a4c3c0b0f7e9b8284c2f3cd/largepreview.png


Press ‹ Einar Hansens Forskningsfond Stiftelsens ändamål är att verka för regelbundna kontakter mellan universiteten i Lund och Köpenhamn i syfte att främja forskning och vetenskapligt samarbete mellan de båda universiteten inom de humanistiska discipliner samt att lämna bidrag till publicering av vetenskapliga rön av gemensamt intresse inom nämnda områden. Einar ett historiskt perspektiv framstår förlagsdirektören och fond Einar Hansens levnadsöde — hansens representativt för talets nordiska klassresenärer. Uppvuxen under enkla förhållanden på Jyllands östkust kom han tidigt i handelslära till Köpenhamn och emigrerade i början av talet till Malmö. Där startade han, efter att ha upplevt såväl tidens ekonomiska depressioner som konkurser på nära håll, i början av talet tidningsförlaget Allhem. Under fyra fond utveck- lade han tre verksamhetsformer, tidningsförlaget med einar länge uppskattade veckotidningarna Hemmets Veckotidning och Allas Veckotidning, bokförlaget Allhem vars kvalitetsprodukter under ett halvsekel gjorde starka avtryck i den svenska bokutgivningen, och rederiet Clipper Hansens med en snabbt växande handelsflotta som under efterkrigstiden satte Malmö på kartan som redarstad. Som företagsledare tillhörde Einar Hansen en äldre skola. tlf nr til oister Varje år delas Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning ut till två yngre forskare, en vid Köpenhamns och en vid Lunds universitet. Ansökan om bidrag. Stipendierna utdelas till institutioner och enskilda inom det.


6 7 8 9 10 11 12 13